aJako środki transportu rozumiemy: samochód, maszyna budowlana, traktor, wózek widłowy, sprzęt rolniczy.

bŚrodki transportu mające stanowić zabezpieczenie pożyczki muszą stanowić Twoją własność (lub majątek firmy) i nie być objęte zastawem, kredytem bankowym.

cPojazd będzie musiał przejść przegląd połączony z wyceną we wskazanym przez GFP serwisie, koszty którego pokrywa Klient.

dRuchomość stanowiąca zabezpieczanie pożyczki będzie odstawiona we wskazane przez GFP miejsce (parking), którego koszty pokrywa GFP i nie będzie używany przez GFP w żadnym momencie trwania pożyczki.

eWysyłając formularz wyślij szczegółowy opis środka transportu który ma stanowić zabezpieczenie pożyczki. Prześlij zdjęcia, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, fakturę zakupową, itp.

Masz pytania? Dzwoń: +48 602 422 999
Napisz do nas: biuro@gfp.org.pl